תיקון 190 - כל ההסבר אבל בגובה העיניים :-)

מהו תיקון חוק 190?

מדובר בתיקון של עיוות בתחום החיסכון הפנסיוני ומטרתו עידוד החיסכון בקרב גמלאים. התיקון מאפשר לגמלאים לפתוח קופת גמל להשקעות בשוק ההון במיסוי מופחת, עם אפשרות משיכה של כספים מהתיק ללא הגבלות ויכולת הורשה של התיק כולו. אם יש לכם הכנסה בפועל של 4,458 ₪ לפחות מפנסיה (נכון לשנת 2015) והגעתם לגיל 60 אז הרווחתם אפיק השקעה עם יתרונות עצומים.

אם כך מהם היתרונות?

הרבה פחות מיסוי – במצב רגיל, המס על רווחי הון עומד על 25% ברוב אפיקי ההשקעה. זאת אומרת שבכל פעם שמנהל ההשקעות בקופת גמל סטנדרטית מוכר נכס ברווח כמו מנייה או יוצר רווח מדיבידנד, או מקבל ריבית מאג”ח, הוא אמור לשלם מס של 25% מהרווח הראלי. על פי תיקון חוק 190, אין גביית מס על רווחי הון בכלל. יש לכך משמעויות מרחיקות לכת מבחינת רווחיות התיק לאורך זמן. לעומת זאת, במשיכת כספים מהתיק או פדיונו המלא, מתבצע מיסוי של 15% בלבד מהרווח הנומינלי. מדובר בהקלה משמעותית ביחס לתיקים שאינם נהנים מתיקון חוק זה, במיוחד בתקופה של אינפלציה אפסית כמו הנוכחית.

 

פחות עלויות בניהול התיק – עמלות רכישה ומכירה, הן בעלות משקל משמעותי הפוגע בסיכוייה ומידת רווחיותה של כל השקעה. קופות הגמל משלמות עמלות נמוכות ממקבילותיהן ולכן מביאות את אפיקי ההשקעה שבתיק להצלחה ורווחיות בהסתברות גבוהה יותר. כמו כן, דמי הניהול בקופות הגמל נמוכים גם הם, ביחס למוצרי השקעה אחרים. כגמלאים אתם זכאים לפטור ממע”מ, דמי משמרת ועמלות שורה המקובלות בענף. זכרו, כל מה שאתם לא נותנים, אתם בעצם מקבלים. הקרן גדלה והרווחים הנגזרים מהשקעות בה, עולים בהתאם.

 

השקעות גמישות – על פי תיקון החוק, למנהלי הקופות יש חופש פעולה רב להשקיע במגוון אפיקי השקעה הנסחרים בבורסה כמו מניות ואג”ח. כמו כן, באפשרות מנהלי הקרן להשקיע גם באפיקים שאינם סחירים כמו נדל”ן מניב בארץ ובעולם וכן להשתתף בהנפקות חדשות המתקבלות בהנחות למוסדיים.

 

מה עושים בעניין ירושות?

היבט חשוב ביותר שמחייב התייחסות הוא ירושה. החיסכון בקופת הגמל מאפשר לחוסכים לצרף מוטבים שיקבלו את הבעלות על הקרן במקרה של פטירה. במצב שבו החוסך נפטר עד גיל 75, רשאים מוטבי הקרן להחזיק בה, ככל שיחפצו. זאת, תוך שמירה על כל תנאי הקרן, לרבות פטור מלא ממס רווחי הון עבור הרווחים. במצב שבו החוסך הלך לעולמו לאחר גיל 75, רשאים המוטבים לפדות את כספי החיסכון ולשלם 15% מס רווחי הון. לחלופין, יכולים המוטבים לקבל קצבה מכספי התיק ופטור מלא ממס.

קרא עוד

קופות גמל וקרנות השתלמות- אז מה זה בעצם "דמי ניהול השקעות"(שמופיע בדוח הרבעוני) ?

הי חברים :-)

מדובר בעצם בעלויות השקעה נוספות של מנהלי קופות הגמל וקרנות ההשתלמות במוצרי השקעה נוספים בתוך הקופות והקרנות.

אין יכולת להתמקח על העלויות הללו בין החברות והן שונות מחברה לחברה.

העיניין הוא שלאחר בדיקה ... אין קורולציה בין כמות המוצרים שנרכשו על ידי מנהלים הקופות שגררו עלויות נוספות ובין תשואות הקופה לבסוף.

ויש הרבה ביקורת מצד ממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר, דורית סלינגר.

ובמאי 2015 החליטה הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר, דורית סלינגר, להגביל את כפל דמי הניהול שמשלם ציבור החוסכים למנהלי קופות הגמל, קרנות הפנסיה וביטוחי המנהלים. מקורו של כפל התשלום הוא תשלום לברוקרים, למתווכים ולמנהלי השקעות זרים, בעקבות השקעה של מנהלי הכספים הפנסיוניים בקרנות השקעה, בקרנות גידור, בנדל"ן, בקרנות זרות ובמוצרים פיננסיים אלטרנטיביים.

השימוש במנהלי השקעות חיצוניים לגופים המוסדיים אינו חדש, ומנהלי הגופים המוסדיים הסבירו כי הם חסרי יכולת השקעה במוצרים אלה, ולכן הם נדרשים להשתמש במומחים חיצוניים. מומחים אלה עולים כסף כמובן — ואנחנו, ציבור החוסכים, מימנו את עלויותיהם. למעשה, הציבור שילם באמצעות דמי הניהול כ–800 מיליון שקל בשנה לגופים אלה.

סלינגר, שבחנה את העניין, הגיעה למסקנה כי למעשה נוצר כאן כפל דמי ניהול על החוסך: פעם אחת משלמים דמי ניהול למנהל הכספים הפנסיוני, ופעם שנייה משלמים דמי ניהול עבור הניהול החיצוני. בעקבות זאת החליטה סלינגר להגביל את כפל דמי הניהול, וקבעה תקרה של 0.25% מהנכסים. כלומר, הממונה קבעה תקציב שבו יוכל להשתמש מנהל הכספים הפנסיוניים כתשלום עבור שירותי ניהול חיצוניים.

מגבלה זו תיקבע כהוראת שעה בשנתיים הקרובות. מעבר למגבלה זו, לא יהיו רשאים הגופים המוסדיים להטיל על החוסכים כל הוצאה נוספת. ואולם, למרות זאת, החריגו באוצר את עלויות עורכי הדין והמהנדסים בכל מה שקשור להשקעה בנדל"ן.

הצעתה זו של סלינגר באה לאחר קרב שניטש בינה לבין מנהלי הכספים הזרים שחוששים כי מגבלה זו עלולה לפגוע בזרימת הכספים של המוסדיים לקרנות שבניהולם. סלינגר אמרה בעבר כי "חשוב לעודד את הגופים המוסדיים להשקיע במכשירי השקעה מגוונים. עם זאת, ראוי כי הוצאות המושתות על העמיתים, יוגבלו"

רוצים שאבדוק לכם ...? שאלות אישיות 
כאן אני נכנס לתמונה מגיע, בודק, מנתח ומסביר והכל ללא התחייבות וכמובן בגובה העיניים.
אז תתקשרו 0508-355230 
או למייל gil.barda.fin@gmail.com
ונתאם.

 

קרא עוד

אז מה זה בעצם מדד שארפ, מדד אלפא, מדד הנזילות...? שוק ההון למתחילים שיעור 1 :-)

הי חברים  בעקבות לקוחה יקרה שלי שביקשה טיפה שאסביר לה על שוק ההון בגובה העיניים  החלטתי כל שבוע להעלות פוסט קצרצר עם כמה מושגים כלכליים ומה פרושם...

נתחיל...?

מדד שארפ- מדובר על מדד מתמטי היוצר שקלול בין תשואה של קרן ההשתלמות (או כל מוצר אותו אנו בודקים) ובין רמת הסיכון הגלומה בה, תוך התחשבון בסטיית התקן של התיק. בתכלס הכי חשוב לדעת שככל שמדד שארפ הוא גבוה יותר, כך נחשבת הקרן לעדיפה יותר , היות והיא מאפשרת תשואה גבוהה יותר ברמת סיכון נמוכה יותר.

מדד אלפא- מיועד לחיזוי הפער שבין התשואה שתשיג הקרן ובין התשואה הממוצעת בשוק, זאת במטרה להבין בכמה עדיפה קרן ההשתלמות על קרנות ממוצעות. גם במקרה זה, הכי חשוב לדעת ש ככל שתוצאת המדד גבוהה יותר, כך קרן ההשתלמות נחשבת לטובה יותר.

מדד נזילות- נותן אינדיקציה למידת השקיפות של ערך התיק, שכן חלק ממרכיבי התיק מוערכים לפי מודלים, נמדדים בשווקים שאינם נזילים או נמדדים בתדירות נמוכה. המדד מעריך את מידת הדיוק והמהיימנות של הערכים והתשואות המדווחים. במקרה זה אין לנתון חשיבות לטיב הקרן או איכותה אלא פשוט נתון טכני שמדבר על שקיפות נתון התשואות.

זהו בנתיים  שבת שלום אהובים .

אני כאן לכל שאלה  גיל ברדה פיננסים וביטוח בגובה העיניים 050-8355230

זמין במייל, וואטספ, סמס, דואר, יונת דואר ואפילו באיתותי עשן :-*)

להצעה http://www.gilbarda-fin.co.il/contact_us.html

קרא עוד

אם יש לכם ביטוח / גמל / תיק השקעות אתם לא צריכים לצפות בסרטון. אבל מאוד כדאי!

https://www.youtube.com/watch?v=o3ZLjqvrE9w&t=100s

גיל ברדה - פיננסים וביטוח בגובה העיניים MBA-מתמחה בשוק ההון וסוכן ביטוח פנסיוני. 050-8355230

להשארת פרטים :

http://www.gilbarda-fin.co.il/contact_us.html

קרא עוד

ארזת לבד ....? :-) הודעה לטסים !

הי חברים :-)

לא יודע מה איתכם ...

אבל אני מתרגש...

החופש כבר כאן ותיכף טסים לחופשה עוד מעט והכל מוכן.

כרטיסי טיסה – הוזמנו כבררררר מראש :-)

דרכונים בתוקף – חודשו לאחרונה :-)

מזוודות ארוזות – כמעט...:-)

רשימת דיוטי פרי – מוכנה מזמן :-)

ביטוח נסיעות לחו"ל – ...אופססססס קחו אויר .... לנשוםםםםם.

תתקשרו / סמס / וואטספ / מייל יונת דואר ....

ותוך כמה דקות גם ביטוח נסיעות לחו"ל – יסגר !

פספורט קארד אני כאן לכל שאלה :-)

גיל ברדה פיננסים וביטוח בגובה העיניים 050-8355230

זמין במייל, וואטספ, סמס, דואר, יונת דואר ואפילו באיתותי עשן :-*)

להצעה

http://www.gilbarda-fin.co.il/contact_us.html

קרא עוד

במציאות הכלכלית המורכבת כיום, ובעידן הצדק החברתי, והניסיון שלנו לצמצם בעלויות אני רוצה להזמינכם לפגישה להתנהלות פיננסית נבונה.

שירות כולל-

בחירת המוצר הנכון עבורך בחירת הגוף המנהל מו׳׳מ על דמי הניהול

סיוע בפן הטכני- בירוקרטי, וליווי רציף. ללא עלות מצידך!

העמלות נקבעות מבתי ההשקעות וחברות הביטוח.

עלויות מופחתות- ברוב המקרים, וברוב המוצרים, אוכל לנסות להשיג לך עלויות נמוכות מאלה שאתה משלם היום, בעיקר במוצרים הפנסיוניים: פנסיה, גמל, ביטוח מנהלים, שם השפעת דמי הניהול יכולה להתבטא בעשרות אלפי שקלים במונחי גיל פרישה.

אובייקטיביות- אני עובד עם כל הגופים המובילים בשוק - בנקים, חברות ביטוח, בתי השקעות וכו' .

 

קרא עוד

תוכנית "נטו משפחה" של משרד האוצר להגדלת שכר הנטו יוצאת לדרך: הכסף חוזר לציבור

תוכנית משרד האוצר כוללת הטבות במיסוי למשפחות עובדות ובהן סבסוד צהרונים, תוספת נקודות זיכוי לנשים ולגברים בגין ילדים עד גיל 6, הרחבת מענק עבודה והפחתת מכסים על בגדי תינוקות, הנעלה ומכשירי סלולר. התוכנית צפויה להעלות את שכר הנטו של משקי הבית בכעשרות אלפי שקלים בשנה, בהתאם לאשכול הסוציו-אקונומי.

שר האוצר משה כחלון: "מדינת ישראל אומרת היום בקול צלול וברור לישראלים עובדים שהיא יודעת לתת ולא רק לקחת. תכנית נטו משפחה, מביאה בשורה לזוגות צעירים עובדים. זו תוכנית שמעודדת יציאה לשוק התעסוקה, מגדילה את שוויון ההזדמנויות ומעל לכל רואה בבני אדם כאנשים ולא מספרים.

באמצעות הפחתת המכסים על ביגוד, הנעלה ומכשירי סלולר בעלות של מאות מיליוני שקלים ותוספת נקודות הזיכוי להורים, נגדיל את ההכנסה הפנויה של המשפחות העובדות באלפי שקלים בשנה ונחזק את מעמד הביניים - עמוד השדרה של החברה הישראלית. תוכנית סבסוד הצהרונים תאפשר לנשים העובדות להישאר במעגל העבודה. בנוסף, הגדלת מענק העבודה יאפשר למשפחות רבות להצטרף למעמד הביניים ולהוציא משפחות של הורים עובדים ממעגל העוני.

תוכנית זו מגדילה עוד את ההוצאה הציבורית כהשקעה המצמיחה פירות למשק. התוכנית, תהווה מנוע צמיחה למשק תוך חיזוק החברה הישראלית, תחזק את המשפחה הישראלית העובדת, את הכלכלה ותמשיך את הטיפול היסודי במדדי אי השוויון החברתיים והכלכליים, תוך שמירה על אחריות תקציבית".

תוכנית "נטו משפחה" של משרד האוצר מתמקדת בשתי אוכלוסיות: משפחות עם ילדים שאינן מגיעות לתקרת המס וזכאיות למענק עבודה (מס הכנסה שלילי) ומשפחות מעמד הביניים שעוברות את סף המס.

תוכנית "נטו משפחה" המהווה צעד נוסף של משרד האוצר להפחתת יוקר המחיה ולחיזוק מעגל העבודה, נועדה להוציא משפחות ממעגל העוני ולצרפן למעמד הביניים באמצעות הגדלת שכר הנטו בצורה משמעותית מדי חודש.

להלן עיקרי התוכנית -

פרק 1: הגדלת והשוואת נקודות זיכוי להורים עובדים בגין ילדים

לצד הקצבאות האוניברסליות, מעניקה תכנית "נטו משפחה" של משרד האוצר, תוספת משמעותית לנקודות הזיכוי הניתנות להורים בגין ילדים מיום היוולדם ועד גיל 6. זאת, באמצעות הגדלת נקודות הזיכוי הניתנות כיום והשוואתן בין גברים לנשים. הגידול בהכנסה הפנויה של בני זוג שלהם ילדים, צפוי להסתכם בעקבות המהלך באלפי שקלים בשנה.

*שווי נקודת זיכוי =215 שקל בחודש.

המצב כיום:

גברים זכאים לנקודות זיכוי בעבור ילד מיום היוולדו עד גיל 4 באופן הבא: נקודה אחת בעבור ילד עד גיל שנה,  שתי נקודות בעבור ילד בגילאי שנה עד שנתיים, שתי נקודות בעבור גילאי שנתיים עד שלוש ונקודה אחת בעבור גילאי שלוש עד ארבע.

נשים זכאיות לחצי נקודה מיום היוולדו של הוולד, ועם הגיעו לגיל שנה ועד גיל שש, זכאיות הן לשתי נקודות בעבור כל שנה.

השינוי בעקבות תוכנית "נטו משפחה" של משרד האוצר: הגדלת והשוואת נקודות הזיכוי בין גבר לאישה: שני בני הזוג יהיו זכאים ל-1.5 נקודות זיכוי עד גיל שנה, ול-2.5 נקודות מגיל שנה עד גיל שש. התוספת לשכר הנטו: אלפי שקלים בשנה למשפחה.                                                                              

ייכנס לתוקף: יינתן רטרואקטיבית מינואר 2017   

עלות: 1.7 מיליארד שקל בשנה

התוכנית מיטיבה בעיקר עם עשירונים 3-8

  גבר אישה
היום    
ילדים עד גיל שנה 1 נקודת זיכוי 1/2 נקודות זיכוי
ילדים בגיל 1-2 2 נקודות זיכוי 2 נקודות זיכוי
ילדים בגיל 2-3 2 נקודות זיכוי 2 נקודות זיכוי
ילדים בגיל 3-4 1 נקודת זיכוי 2 נקודות זיכוי
ילדים בגיל 4-6 --------------------- 2 נקודות זיכוי
תוכנית נטו משפחה של משרד האוצר

ילד עד גיל שנה

ילד בגילאי 1-6

1.5 נקודות זיכוי

2.5 נקודות זיכוי

1.5 נקודות זיכוי

2.5 נק׳ זיכוי

 

 

 

גבר

(שכר ברוטו)

אישה

(שכר ברוטו)

תוספת להכנסה נטו בשנהבעקבות תוכנית נטו משפחה
שני ילדים בגילאי  4-6 12,000 ₪ לחודש 8,000 ₪ לחודש 12,900 ₪
שלושה ילדים: תינוק שרק נולד, 5,3 15,000 ₪ לחודש 15,000 ₪ לחודש 16,770 ₪

 

פרק 2: סבסוד צהרונים

החל משנת הלימודים הקרובה, ספטמבר 2017, ייהנו הורים עובדים ממחיר מופחת בעבור צהרונים לילדים. בעקבות סיכום עם מרכז השלטון המקומי, תסבסד המדינה את התשלום בגין הצהרונים באופן דיפרנציאלי כך שסיוע גדול יותר יינתן למשפחות הגרות ביישובים חלשים. סבסוד הצהרונים יגדיל את שכר הנטו של כל משפחה באלפי שקלים בשנה.

המצב כיום: עד היום נעו התשלומים של ההורים בעבור צהרונים בין 900 ל – 1300 ש"ח לחודש (בהתאם ליישוב).

השינוי בעקבות תוכנית נטו משפחה של משרד האוצר: בישראל 255 רשויות מקומיות המחולקות לפי רמתן הכלכלית חברתית ל-10 אשכולות. באשכול 10 מדורגים הישובים המבוססים ביותר בישראל, ובאשכול 1 הישובים החלשים ביותר. משרד האוצר יעניק סבסוד דיפרנציאלי בגין צהרונים באופן הבא:

 • משפחות הגרות באשכול סוציו-אקונומי 4 (אופקים, קריית מלאכי, ירוחם, עכו, לוד, רמלה, דימונה, קריית גת, חורפיש, חצור הגלילית, באקה-ג'ת, פקיעין, כפר יסיף) יזכו לסבסוד של 350 שקל בחודש לילד עבור צהרון מגיל 3 עד גיל 8. 
 • משפחות הגרות באשכול סוציו-אקונומי 5 (אשדוד, טבריה, מצפה רמון, מעלות תרשיחא, שדרות, בית שאן, מגדל העמק, אשקלון, קצרין, עפולה, באר שבע, ערד, טירת הכרמל, קריית שמונה, אור עקיבא, אור יהודה, קריית ים, אילת) יזכו לסבסוד של 300 שקל בחודש בעבור צהרון מגיל 3 עד גיל 8.
 • משפחות הגרות באשכול סוציו-אקונומי 6 (כרמיאל, גדרה, פרדס חנה, שלומי, כפר יונה, נהריה, נצרת עילית, בת ים, נתניה, יבנה, חדרה, ראש העין, חולון, רחובות) יזכו לסבסוד של 300 שקל בחודש לילד עבור צהרון לילדי כיתות א' ו-ב'.
 • משפחות הגרות באשכול סוציואקונומי 7 (חיפה, נשר, קריית מוצקין, קריית ביאליק, פתח תקווה, ראשון לציון, ראש פינה, זיכרון יעקב, בנימינה, גבעת עדה, כפר סבא, פרדסיה, אורנית, נס ציונה, צורן קדימה, מזכרת בתיה, יהוד, אזור) יזכו לסבסוד של 200 שקל בחודש בעבור ילד בצהרון בכיתות א ו-ב.
 • משפחות הגרות באשכול סוציואקונומי 8-10 (תל אביב, מודיעין, מכבים רעות, אבן יהודה, רעננה, כוכב יאיר, הרצליה, גבעתיים, כפר ורדים, רמת השרון, להבים, קריית אונו, הוד השרון, גבעת שמואל, גני תקוה, עומר, כפר שמריהו, אלקנה, סביון) יזכו לסבסוד של 150 שקל בחודש בעבור ילד בצהרון בכיתות א ו-ב.

 

התוספת לשכר הנטו:

 • משפחות מאשכולות 1-3 כבר כיום זוכות לסבסוד כמעט מלא של הצהרונים.
 • משפחות מאשכול 4 ייהנו מתוספת של 3,500 שקל לשנה לשכר הנטו עבור כל ילד מגיל 3-8. עד הגיעו של הילד לכיתה ב', תסתכם התוספת לשכר הנטו של המשפחה ב-17,500 שקל בחמש שנים.
 • משפחות מאשכול 5 ייהנו מתוספת של 3,000 שקל לשנה לשכר הנטו. עבור כל ילד מגיל 3-8. עד הגיעו של הילד לכיתה ב', תסתכם התוספת לשכר הנטו של המשפחה ב- 15,000 שקל לחמש שנים.
 • משפחות מאשכול 6 ייהנו מתוספת של 3,000 שקל לשנה לשכר הנטו עבור כל ילד בכיתות א'-ב'. עם סיום כיתה ב', תסתכם התוספת לשכר הנטו של המשפחה ב-6,000 שקל בשנתיים.
 • משפחות מאשכול 7 ייהנו מתוספת של 2,000 שקל בשנה לשכר הנטו עבור כל ילד בכיתות א'-ב'. עם סיום כיתה ב', תסתכם התוספת לשכר הנטו של המשפחה ב-4,000 שקל בשנתיים. 
 • תושבי אשכולות 8-10 יזכו לתוספת של 1,500 שקל בשנה לשכר הנטו עבור כל ילד בכיתות א'-ב'. עם סיום כיתה ב', תסתכם התוספת לשכר הנטו של המשפחה ב-3,000 שקל בשנתיים.
 • עשירונים 6-10 קיבלו הטבות במסגרת נקודות זיכוי ולכן לא קיבלו סבסוד לצהרונים לילדי הגנים. בנוסף, הפיצוי לו זכו בגין ילדי א'-ב' נמוך יותר.

ייכנס לתוקף: החל משנת הלימודים הקרובה – ספטמבר 2017                                                             

עלות: 900 מיליון שקל בשנה

אשכול סוציו אקונומי סכום הסבסוד של המדינה לילד מי ייהנה? הערות
1-3 סבסוד כמעט מלא
4 350 ₪ בחודש גילאי 3 עד 8 כולל כיתה ב'
5 300 ₪ בחודש גילאי 3 עד 8 כולל כיתה ב'
6 300 ₪ בחודש כיתות א' וב'  
7 200 ₪ בחודש כיתות א' וב'  
8 150 ₪ בחודש כיתות א' וב'  
9 150 ₪ בחודש כיתות א' וב'  
10 150 ₪ בחודש כיתות א' וב'  

 

פרק 3: הגדלת מענק העבודה  (מס הכנסה שלילי)

במטרה לשפר את מצבם הכלכלי של העובדים ברמות השכר הנמוכות, הוחלט במשרד האוצר להגדיל ולהשוות את גובה מענק העבודה הניתן כיום בין גברים לנשים, וכן להרחיב את גובה ההכנסה בגינה הוא ניתן. תוספת ההכנסה המשולמת ישירות לחשבונות הבנק של הזכאים העומדים בקריטריונים הקבועים בחוק, תינתן למקבלי שכר של עד 5,000 שקל ותעמוד על 495 ש"ח בחודש הן לגברים והן לנשים אשר הורים לילד אחד או שניים, ולכ-720 שקל להורים עם שלושה ילדים ומעלה. על מנת ליצור תמריץ להשתתפות בשוק העבודה, משפחות שבהן שני בני הזוג עובדים יזכו לתוספת של 30% כך שמענק העבודה יעמוד על 644 שקלים בחודש להורה לילד עם עד שני ילדים, וכ-936 שקל להורה לשלושה ילדים ומעלה.

המהלך צפוי לשפר את מצבם הכלכלי של העובדים ברמות השכר הנמוכות, לצמצם פערים כלכליים-חברתיים ולהוות תמריץ להשתתפות בשוק העבודה.

המצב כיום: גברים המשתכרים עד 4,800 שקל בחודש זכאים למענק עבודה של 330 שקל בחודש. נשים המשתכרות עד 4,800 שקל בחודש זכאיות ל- 495 שקל בחודש.

השינוי בעקבות תוכנית נטו משפחה של משרד האוצר: העלאת תקרת השכר מ-4,800 שקל בחודש ל-5,000 שקל בחודש, ומענק של 495 שקל בחודש לשני בני הזוג. משפחות שבהן שני בני הזוג עובדים, יזכו לתוספת של 30% כך שגובה המענק החודשי לשני בני הזוג עם שני ילדים יעמוד על 1288 שקל בחודש, במקום 825 שקל בחודש כיום. גובה המענק החודשי לשני בני הזוג עם שלושה ילדים יעמוד על 1872 ש"ח בחודש, במקום 1200 ש"ח בחודש כיום . השוואת מענקי העבודה בין גברים ונשים נועדה לתמרץ את השתלבותם של גברים בשוק העבודה. כיום אחוז ההשתתפות של גברים נמוך מזה של נשים. בנוסף, תוספת 30% לגובה המענק במידה ושני בני הזוג עובדים, נועדה לעודד את שניהם לצאת לעבודה ובכך להוציא את המשפחה ממעגל העוני. על פי נתוני משרד האוצר, קיימת קורלציה בין עבודת שני בני הזוג ליציאה ממעגל העוני.

התוספת לשכר הנטו: משפחה שבה שני בני הזוג עובדים תזכה לתוספת של כ-5,600 שקל בשנה לשכר הנטו. מפרנס יחיד במשפחה יזכה לתוספת שנתית של כ-2,000 לשכר הנטו.

ייכנס לתוקף: הגדלת מענק העבודה יופעל רטרו אקטיבית עם הגשת הדוחות השנתיים לשנת 2017 במהלך השנה הבאה.

עלות: 750 מיליון שקל

התוכנית מיטיבה בעיקר עם עשירון 5 ומטה

 

  גבר אישה תוספת שנתית לנטו בעקבות נטו משפחה
היום  
מענק עבודה 330 ₪ בחודש 495 ₪ בחודש 2,000 שקל
תוכנית נטו משפחה של משרד האוצר  
מענק עבודה 495₪ בחודש 495 ₪ בחודש 5,556 שקל
שני בני הזוג עובדים  

 

 

פרק 4:  הפחתת וביטול מכסים על בגדי תינוקות, הנעלה ומכשירי סלולר

כצעד נוסף להפחתת יוקר המחיה, מתמקדת תוכנית נטו משפחה של משרד האוצר בהפחתת מכסים של שלושה מוצרי צריכה: נעליים, בגדי תינוקות ומכשירי סלולר. על פי התוכנית, ייבוא נעליים ומכשירי סלולר יעשה בפטור מלא ממס, ואילו המכס על ביגוד עבור ילדים ירד ל-3% בלבד.

ביטול המכסים על ייבוא נעליים, בגדי תינוקות ומכשירי סלולר יפחית את יוקר המחיה בעיקר עבור השכבות החלשות ויגביר את התחרות.

המצב כיום:

מס הקנייה המושת על ייבוא מכשירי סלולר עומד על 15%.

המכס המושת על ייבוא נעליים עומד על 12%.

המכס המושת על ייבוא בגדי תינוקות עומד על 6%.

השינוי בעקבות תוכנית נטו משפחה של משרד האוצר:  מס הקנייה על ייבוא מכשירי סלולר יופחת מ-15% ל-0, המכס על ייבוא נעליים יופחת מ-12% ל-0, המכס על ייבוא בגדי תינוקות יבוטל.

התוספת לשכר הנטו: מוערך בחיסכון של מאות שקלים בשנה.

ייכנס לתוקף: בשבועות הקרובים

עלות: 800 מיליון שקל בשנה

 

  היום לאחר תוכנית נטו משפחה של משרד האוצר
סלולר 15% 0
נעליים 12% 0
בגדי תינוקות 6% 0
קרא עוד

אז מה זה בעצם מדד המחירים לצרכן ...? שוק ההון למתחילים שיעור 2

הי חברים :-)
כלכלה למתחילים - והפעם: מדד המחירים לצרכן...
לפי ההגדרה מדובר "במדד המודד את אחוז השינוי החל במשך הזמן בהוצאה הדרושה לקניית סל קבוע של מצרכים
ושירותים, המייצג את התצרוכת הממוצעת של משקי הבית." ובמילים פשוטות ...קבעו סל צריכה חודשי ממוצע של משק בית של מוצרי בסיס (ביגוד,הנעלה, פירות, ירקות, דלק, שרותי צריכה כמו תרבות, בידור, דיור ועוד...) וכל חודש בודקים את אחוז השינוי שלו ממחיר הבסיס.
מדד המחירים לצרכן נקבע מדי חודש על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, וממנו ניתן להסיק את הצמיחה של המשק הישראלי.
השימושים בו הנם:
1)הצמדה למדד של תשלומים (שעליהם נקבע מראש כי יוצמדו למדד), הלוואות, משכנתאות, אגרות-חוב ודמי מזונות.
2)בסיס לחישובים של תוספת יוקר: תשלום שמקבלים שכירים כפיצוי לעלייה ביוקר המחיה, אם הושג הסכם בין המעסיק למועסק בנוגע לתשלום שכזה. בדרך כלל התוספת מחושבת לפי מדד המחירים לצרכן.
3)אמצעי למעקב אחר ההתפתחויות במשק.
4)עלייה במדד המחירים לצרכן פירושה אינפלציה, וכי ירידה במדד משמעה דפלציה.

שבוע טוב ומבורך :-)
אני כאן לכל שאלה :-)
גיל ברדה פיננסים וביטוח בגובה העיניים

קרא עוד

אז מה זה בעצם אג"ח...? שוק ההון למתחילים שיעור 3

הי חברים :-)
כלכלה למתחילים - והפעם: אג"ח 
אגרת חוב, היא תעודת התחייבות, או בשפה פשוטה הלוואה בה מתחייב המנפיק לשלם לרוכש התעודה תשלומים בסכומי כסף שנקבעים מראש ובמועדי פירעון קבועים. רוכש התעודה זכאי לקבל את התשלומים המובטחים גם אם החברה המנפיקה בהפסדים, לעיתים החוב מובטח על ידי שעבוד נכסי החברה.
אני כאדם פרטי יכול ללכת לבנק לבקש הלוואה... חברות יכולות לבקש הלוואות מהבנקים וגם יכולות לגייס כסף מהציבור על ידי הנפקה של אגרת חוב.
איגרת חוב שמונפקת על ידי חברות נקראת:
אג"ח קונצרנית.
רמת הסיכון שמגלמת האיגרת נקבעת על פי החוסן הפיננסי של החברה המנפיקה ומקדימות תשלומי האיגרת על פני התחייבויות אחרות של החברה.
דירוג איגרת החוב אשר נקבע ע"י חברות הדירוג (בארץ פועלות בתחום החברות מדרוג ומעלות) עוזר למשקעים להעריך את סיכון האגרת והתשואה הנדרשת

איגרת חוב שמונפקת על ידי הממשלה נקראת אג"ח ממשלתי.
הממשלה מנפיקה אגרות חוב על מנת להשיג מימון תוספות לתקציב הממשלתי מעבר להכנסותיה ממיסים. 
כיום נסחרים בבורסה מספר סוגים של איגרות חוב ממשלתיות:
שחר - איגרות חוב בריבית קבועה, שאינה צמודה למדד המחירים לצרכן.
גילון- איגרות חוב בריבית משתנה, שאינה צמודה למדד המחירים לצרכן. הריבית המשתנה נקבעת על פי ממוצע משוקלל של התשואה לפדיון שמניבות סדרות נבחרות של מק"מ .
גליל- איגרות חוב הצמודות למדד המחירים לצרכן.
מקמ- מלוה קצר מועד שיקלי על מנת לספוג עודפי כספים מהמשק.

זהו בנתים :-)
אני כאן לכל שאלה או תגובה

יום מקסיםםםםםםםם
גיל ברדה - פיננסים וביטוח בגובה העיניים

קרא עוד

גמל להשקעה - שניה לפני שהשנה מסתיימת ...

אז מה זה בעצם ...? האם יש הטבות מס *? למה זה טוב ....? כל השאלות והתשובות בפנים :-)

הי חברים :-)

קופת גמל להשקעה היא תוכנית חיסכון חדשה לטווח הבינוני והארוך.

יתרונה המרכזי הוא בשילוב בין האפשרות למשוך את כספי החיסכון בכל עת ובין האפשרות לשמור אותם לגיל הפרישה כדי ליהנות מהטבה כפולה: קצבה פטורה ממס ופטור ממס רווח הון.

ניתן לפתוח קופת גמל להשקעה ולהפקיד בה כספים באופן עצמאי, ללא תלות במעסיק.

המוצר מתאים לכל חוסך, בכל גיל ולכל מטרה: חיסכון עבור הילדים, חיסכון להגדלת קצבת הפנסיה החודשית לאחר הפרישה או לכל מטרה אחרת.

למה כדאי?

1) נזילות - קופת גמל להשקעה נזילה בכל עת ולכל מטרה. ללא התניות , קנסות ומגבלות (הכספים ניתנים למשיכה תוך 4 ימי עסקים (לא כולל 3 ימי העסקים הראשונים בתחילת כל חודש) והכל בכפוף לתקנון ולהוראות הדין כפי שיעודכנו מעת לעת)

2) חסכון בעלויות - עלויות ניהול זולות יחסית מאלטרנטיבות אחרות הקיימות בשוק.

3) הכספים חייבים במס רווח הון בשיעור של 25% על הרווח הריאלי, כנהוג באפיקי השקעה אחרים, בעת משיכה הונית לפני גיל פרישה.

4) קצבה פטורה ממס- החל מגיל 60 במידה והחוסך מחליט למשוך את הכספים כקצבה הוא יהיה פטור מתשלום מס על רווחי הון (אין באמור התחייבות להשגת תשואה כלשהיא).

5) השקעה מניבה - הכספים מושקעים בשוק ההון במספר מסלולי השקעה על פי העדפת  הלקוח.

6) ניתן לעבור בין מסלולי ההשקעה ללא עלות וללא אירוע מס. 

7) ניתן להפקיד לקופת גמל להשקעה 70,000 שח לשנה קלאנדרית לכל נישום כלומר אדם.

שלכם 

גיל ברדה - מומחה השקעות והגנות למשפחה.

050-8355230

 

 

קרא עוד

13 כללים על עולם ההשקעות, שוק ההון, התנהגות ואסטרטגיות של משקיעים פרטיים.

הי, בעקבות השבוע התנודתי והמטלטל שחווינו וחווים במסחר בבורסה בארה"ב ושהשפיע גם על המסחר בבורסה של תל אביב, בחרתי לכתוב על עולם ההשקעות, שוק ההון התנהגויות ואסטרטגיות של משקיעים פרטיים.

בפוסט זה ריכזתי שלושה עשר כללים,  מניסיוני כמנהל השקעות בכיר (לשעבר) בבית השקעות מיטב דש.

אני מקווה כי יסייעו להבין את הרציונל המקצועי של איש השקעות במיוחד בתקופות תנודתיות.

שלכם באהבה,

גיל ברדה

כלל ראשון, "תנודתיות התיק" ככל שתיק ההשקעות שלכם מכיל חשיפה גבוהה יותר למניות כך התיק יהיה תנודתי יותר, ומצד שני ככל שהחשיפה למניות בתיק תהיה נמוכה יותר כך התיק יהיה יציב יותר.

כלל שני, "המבחן הטיפש" התאמת תיק המשקיע לרמת סיכון המתאימה לחוסך שווה לכמה טוב הוא ישן בלילה. במידה והמשקיע טרוד מתיק ההשקעות שלו, ובוחן את תשואות ההשקעות על בסיס יומי, אין זה אומר כי אינו בנוי להשקעה בשוק ההון אלא, המשמעות היא שהמשקיע נמצא ברמת סיכון הגבוהה מידי עבורו.

כלל שלוש, "סיכון = סיכוי". ככל שרמת הסיכון/החשיפה(אחוז המניות) בתיק גבוהה יותר כך גם הסיכוי לתשואות טובות ואו לתשואות שליליות גבוהות - גבוה יותר .

כלל ארבע, "כמות הפעילות בתיק" אין קורלציה-מתאם בין כמות הקניות והמכירות של ניירות ערך לבין תשואה חיובית. בשפה פשוטה יותר, אין זה אומר שאם תהיה פעילות רבה בתיק של קניה ומכירה אזי בהכרח התשואות יהיו טובות יותר, מה שזה כן אומר שבהכרח הבנק ירוויח יותר מעמלות ;-)

"מנהל השקעות איכותי לא נמדד בכמות הפעולות שמבצע בתיק ההשקעות אלא בכמות הפעמים שמונע מלקוחותיו לעשות טעויות בהחלטות בעת שוק תנודתי. "

כלל חמש, "בחינת רמת סיכון" על מנת לבחון מה רמת הסיכון המתאימה לכל משקיע יש לבחון מספר פרמטרים:

טווח ההשקעה –ככל שטווח ההשקעה יהיה יותר ארוך ניתן להגדיל סיכון והסיבה לכך היא שגם אם יהיו ירידות בטווח הקצר סביר שבטווח הארוך יהיו גם תיקונים.

ייעוד הכסף – מהו סכום הכסף שאותו המשקיע מעוניין להשקיע בשוק ההון וכמה הוא מהווה מסך נכסי הלקוח.

נושא אהבת / שנאת סיכון של הלקוח.

כלל שש, "רב סרן שמועתי" - אנו כישראלים אוהבים מאוד לבדוק איך חברים מתנהלים בהשקעות לשאול את השכן על איזו מניה הוא ממליץ ולנסות בעצמנו וגם לבצע מהלכים ולקחת סיכונים. לדעתי, טמונה בכך סכנה ממשית במיוחד כאשר מדובר בכספים שעמלנו עליהם במהלך חיינו.

באופן כללי,קחו את ההנחה שלאנשים יש  נטייה לספר ולשתף רק כשהם מרוויחים. וכאשר הם בהפסד לא יפצו פה. לכן התובנה היא לא לרכוש ניירות ערך על סמך הצעה של השכן/הקולגה/החבר.

כלל שבע, "גולש הגלים" למשקיע המתחיל ישנה תפיסה שגויה שלו או לאיש המקצוע המייעץ יש יכולת "להיכנס לשוק" שהוא נמוך (לעשות תשואות) ולצאת ממנו שהוא גבוה(לממש רווחים)... ,שוק ההון אינו גל ואין לאף אחד את היכולת לדעת מתי להיכנס ומתי לצאת. זוהי איננה המהות. המהות הינה להשקיע ברמת סיכון ובפיזור נכון בראיה ארוכת טווח (תוך התאמות במהלך הזמן). רק כך תוכל ליהנות מהפירותיות  של שוק ההון .

יש להדגיש כי בשוק ההון התנהגות (סבלנות, קור רוח, שליטה בדחפים) חשובה מאינטלקט.

כלל שמונה ,"שחקנים חדשים" לא אחת אני נפגש עם אנשים שכל חייהם עסקו בעיסוקים שונים ומגוונים. וכעת בפרישה קיבלו כספים (בין אם מפיצויים ובין אם זה מירושות)  והחליטו שהגיע הזמן להשקיע. הולכים לקורס מסחר בשוק ההון כזה או אחר. קונים מחשב ושלושה מסכים וכעת בטוחים שיש להם את הידע והיכולת לנהל את הכסף עליו עבדו קשה כל חייהם, כסף איננו משחק! עבדתם קשה להשיגו. כעת, גשו לאנשי מקצוע! ותנו להם לנהל אותו עבורכם במוצרי השקעה מתאימים.

כלל תשע, "פיזור פיזור פיזור" – מילת מפתח מאוד חשובה בהשקעות, ככל שהפיזור רחב יותר כך גם תיק ההשקעות יהיה יותר יציב יותר. הפיזור יכול להיות סקטוריאלי, גאוגרפי ובנוסף ניתן לשלב יחד עם נכסים בלתי סחירים שנותנים עוגן של תשואה בתיק.

כלל עשר, "ריבית דריבית"- מושג שלדעתי חשוב להכיר ולהתייחס אליו, לצערי אנשים במיוחד צעירים לא מבינים לעומק את חשיבותו ופחות מתייחסים אליו.

מדובר באפקט של תשואה על תשואה מעיין מכפיל תשואה וככל שטווח ההשקעה ארוך יותר  כך האפקט יהיה מהותי יותר.

ניתן דוגמא על קרן השתלמות: קרנות ההשתלמות במסלול כללי עושות בממוצע רב שנתי כ 7%, לשנה.

צעירים רבים כל 6 שנים פודים את קרן ההשתלמות שלהם לצורך שיפוץ או החלפת רכב ואומרים לעצמם

"לא נורא ימשיכו להפקיד לי לקרן השתלמות חדשה ואחסוך שוב..." מה שלא נלקח בחשבון הוא

שתשואה שנתית של 7%  על 10,000 ₪ היא 700 ₪.

ותשואה שנתית של 7% על  100,000 שח היא 7000 ₪.

ותשואה שנתית של 7% על  300,000 שח היא 21000 ₪.

כלומר ככל שהסכום ההשקעה גדול יותר כך התשואה תניב רווח כספי גבוה יותר. והם לא יגיעו לסכומים גדולים אם כל 6 שנים ימשכו כספם. מילת המפתח כאן הנה – סבלנווווווות!

 

כלל אחת עשרה, "תאום ציפיות" אחד המפתחות החשובים הוא לתאם ציפיות תשואה של המשקיע. כיום בעולם של ריבית 0.1%  תשואה שנתית של 3% עד 7% בשנה ברמת סיכון של עד 20%  היא תשואה סבירה. יש לשים דגש על חשיבות תשואה צפויה סבירה לבין התשואה שהמשקיע משער כי הוא צריך לקבל. לא אחת יש אי התאמה בין מה שמצפה לבין המציאות.

 

כלל שתיים עשרה, "אופק" הכי חשוב לזכור שוק ההון לא עולה לינארית משמאל לימין, שוק ההון איננו מכשיר שמייצר תשואות חיוביות בעקביות ולכן אין למדוד ביצועי השקעות בטווח הקצר.

כלל שלוש עשרה , " מזל טוב" בכל מקרה קצת מזל תמיד יכול לעשות לנו רק טוב

קרא עוד

איתור כספים אבודים - כל ההסבר אבל בגובה העיניים :-)

*כספים אבודים הם כספים שבבעלותכם ולא ידעתם / שכחתם על קיומם ושאתם לא זוכרים היכן הם נמצאים. הכספים מחכים רק לכם... אז קדימה בואו ונצא לדרך...​

סוגי הכספים האבודים:

חשבונות וחסכונות לא פעילים בבנק – חשבונות עו"ש או פיקדון לא פעיל, שפתחתם בבנק שאינו הבנק הרגיל שלכם או חסכונות שחסכתם ושכחתם מקיומם. פיקדונות לא פעילים

חסכונות פנסיונים לא פעילים – כספים שהפקדתם בעבר (כשכירים או כעצמאים) בקרנות השתלמות, קרנות פנסיהביטוחי חיים או קופות גמל.

כספי ירושה מקרוב משפחה שנפטר – חסכונות פנסיוניים ,חשבונות בנק, חסכונות, או ביטוחי חיים שהיו על שם הקרוב שנפטר.

איך בודקים אם יש לנו כספים אבודים ?

·       האם זכור לכם שהיה לכם בעבר חיסכון, פיקדון או חשבון בבנק או בחברת ביטוח ויתכן שחסר לכם דיווח מעודכן לגביו? זוכרים שהופיע בתלוש שלכם השכר הפרשות לחיסכון או לביטוח ולא זוכרים מה קרה עם אותם כספים?

·       עברתם בנק או ניהלתם כספים בעבר בבנק אחר מהבנק בו אתם נמצאים כיום?

·       החלפתם עבודות ופתחתם חיסכון פנסיוני חדש?

האם אדם קרוב, בן משפחה או חבר, נפטר והוריש לכם כספים מבלי שידעתם?

הדרך לאיתור כספים אבודים עוברת דרך אתר האינטרנט – הר הכסף

*באתר האינטרנט- הר הכסף​-

 https://itur.mof.gov.il/

תוכלו לאתר חסכונות פנסיוניים, פוליסות ביטוח חיים וחשבונות בנק לא פעילים. באתר נמצאים שני מנועי חיפוש נפרדים, שבאמצעותם ניתן לערוך חיפוש קל ונוח.

 

מנוע חיפוש 1 ובו ניתן לאתר:

חשבונות בנק לא פעילים-

חשבונות ופיקדונות על שמכם - מידע על קיומם של חשבונות או פיקדונות לא פעילים בבנק, כאלו ללא תנועה (שלא נעשתה בהם הפקדה או משיכה), שהבנק לא הצליח ליצור קשר עם בעליהם סמוך למועד פירעונם, במשך חודשיים.

חשבונות בנק על שם קרוב שנפטר - כאן אפשר למצוא מידע על קיומם של חשבונות ביתרת זכות וגם חשבונות ביתרת חובה על שמו של הקרוב. דעו כי בתוצאות החיפוש תופיע רשימה של בנקים שבהם קיימים חשבונות על שם הקרוב שנפטר, ללא פירוט של מספר החשבון, סוג החשבון או היתרה הקיימת בו. למידע נוסף אודות חשבונות אלו, יהיה עליכם לפנות לבנקים המופיעים ברשימה ולהצטייד במסמכים הרלוונטיים, כמו תעודות זהות, צו ירושה או צו קיום צוואה וכל מסמך אחר בהתאם לדרישות הבנק. 

מה נגלה בחיפוש?

תוכל לקבל מידע באילו בנקים קיימים חשבונות או פיקדונות לא פעילים, כאלה שהבנק לא הצליח ליצור קשר עם בעליהם סמוך למועד פירעונם. אך לא ניתן לקבל מידע על סוג החשבון או הפיקדון והיתרה הקיימת בו.

חיפוש החשבונות במנוע לאיתור חשבונות בנקים נעשה מתוך כלל החשבונות הרשומים על שמכם, ומתייחס אך ורק לחשבונות או פיקדונות לא פעילים, שהבנק לא הצליח ליצור קשר עמכם לגביהם. כמו כן, לא יתקבל מידע על חשבונות או פיקדונות פעילים או לגבי חשבונות או פיקדונות לא פעילים, שטרם הגיע מועד פירעונם. 

המידע המופיע בתוצאות החיפוש מתקבל מידי הבנקים ומתעדכן לפי דיווחיהם. לכן הנתונים שקיבלתם מעידים על אפשרות קיומם של חשבונות או פיקדונות לא פעילים, אך המידע הקובע הוא המידע המצוי בידי הבנקים. 

*מנוע חיפוש 2 ובו ניתן לאתר:

חסכונות פנסיוניים לא פעילים-

מנוע חיפוש חינמי שהוקם על-ידי רשות שוק ההון. אתר זה יעזור לכם לגלות את קיומם של חסכונות פנסיוניים לא פעילים.

חיסכון לא פעיל הוא חיסכון שלא הופקדו אליו או נמשכו ממנו כספים בשנה האחרונה. השימוש במנוע זה פשוט, נגיש ומהיר. החיסרון הוא שלא ניתן לאתר חשבונות פעילים ועל מנת לדעת את פרטי החיסכון יש לפנות לגוף המנהל אותו.

 

החיפוש חינם, אז למה אתם מחכים?

 

דוחות ותלושי שכר – בדקו האם קיבלתם בעבר דוחות עדכון בדואר או במייל שאפילו לא פתחתם את המעטפה. אם מצאתם דוחות ישנים שהפסקתם לקבל, פנו לחברה שמנהלת את החיסכון, עדכנו את הפרטים האישיים ועקבו אחר החיסכון שלכם. דרך נוספת לאתר חסכונות פנסיוניים אבודים היא באמצעות תלושי השכר שלכם. תחת קטגוריית ניכויים מהשכר תוכלו לראות לאילו מוצרים וחברות הופרשו כספים מהמשכורת שלכם.

 

 

 

 

ואיפה נוכל לראות את כל החסכונות הפנסיוניים שלנו ? (הן הפעילים והן הלא פעילים)

לאיתור חסכונות פנסיוניים  פעילים וגם לא פעילים (בתשלום של 20 שח לשאילתה)-

https://www.swiftness.co.il

מדובר על מערכת מידע חדשה שהשימוש בה יעלה לכם 20 ₪ ויאפשר לכם לקבל מידע על כל מוצרי החיסכון הפנסיוני שברשותכם, ישירות מהמערכת מכלל החברות. בניגוד להר הכסף, במסלקה הפנסיונית תוכלו למצוא גם חסכונות פעילים וגם מידע אודות פרטי החסכונות והביטוחים. אולם, תהליך הזיהוי מעט יותר ממושך במערכת זו ולכן השימוש בה אינו מיידי.

*מקור- אתר האוצר שלי – משרד האוצר

קרא עוד

ביטוח נסיעות לחו"ל - פספורט כארד

אוטוטו חופש גדול ... 
מתכננים ורוכשים את החופשה המשפחתית בחו"ל 
וחושבים איזה ביטוח חול לעשות ...? 

 

כמה מילים ...
על ביטוח נסיעות לחו"ל פספורט כארד

בפספורט כארד כל אדם יכול לרכוש ביטוח נסיעות לחו״ל 
בכל מצב בריאות !


גם אחרי צנתור, ניתוח ואפילו בעת טיפולים בסרטן
כל שנדרש הוא אישור רופא לטיסה !


היתרונות -
1- במקום לשלם עבור השירות הרפואי מכספך בחו״ל , לחזור לישראל, למלא טופס תביעה ולחכות שחברת הביטוח תחזיר לך את הכסף ... פספורט כארד מאפשר לך לקבל את השירות הזה בחו״ל מבלי שתצטרך להוציא כסף מהכיס . פספורט כארד ישלם עבורך את הטיפול הרפואי מידית


2- פספורט כארד פוטר אותך מתשלום של השתתפות עצמית בכל שירות רפואי שתקבל בחו״ל.

 

-3 פספורט כארד מעמיד לרשותך חדר רופאים לצורך ייעוץ וליווי מקצועי 24 שעות ביממה , 7 ימים בשבוע לאורך כל ימות השנה .


-4 פספורט כארד תקף בכל המרפאות, בתי מרקחת והרופאים ברחבי העולם המכבדים מאסטרכארד , או למשיכת מזומן בכספומט לשם תשלום.


-5  את פספורט כארד ניתן לרכוש דרכי בכל מצב בריאות ובכל גיל וליהנות מהחופשה בחו״ל.


-6 שירות הלקוחות יכוון אותך לשירות רפואי הנדרש בסמוך למיקומך בחו״ל ויכוון אותך לאורך כל התהליך הרפואי.
 

אז בסוף בסוף אין יותר טוב מהמלצות !
מצ"ב 1 מתוך המון המלצות פייס של לקוחות שהתנסו בביטוח נסיעות לחו"ל של פספורט כארד.

קרא עוד

סעיף 125 ד לפקודת מס הכנסה

הי חברים בפוסט זה ארחיב על סעיף 125 ד לפקודת מס הכנסה – 
הטבת מס מרווחי הון לגמלאים.

סעיף 125 ד' קובע הטבות מס ייחודיות בעת משיכת כספי חיסכון עבור גמלאים.

שנולדו לפני תאריך 01/01/1948
הטבת המס הייחודית המתאפשרת למשקיעים באפיקי ההשקעה הבאים:
1)תוכניות חיסכון ופקדונות.
2)פוליסות חיסכון של חברות הביטוח.
מה המס הנהוג כיום בשוק ההון?
מס רווחי הון הקבוע כיום בישראל עומד על 25% מהרווח הריאלי כלומר,(רווח בניכוי האינפלציה) בעת מכירת רוב ניירות הערך ומוצרי החיסכון, או 15%מהרווח הנומינאלי בעת מכירת איגרת חוב או פקדון, שאינם צמודים למדד.

מהי הטבת המס המגולמת בסעיף 125 ד'?

גובה הטבת המס מתעדכנת אחת לשנה, והיא עומדת בשנת 2018 על 13,320
ש"ח הטבת מס ליחיד, ועל 16,320 ש"ח הטבת מס לזוג.
הטבות המס לפי סעיף 125 ד' תקפות לכל מי שנולד לפני ה 1.1.1948-
באופן הבא:
1. כל אדם אשר הוא או בת זוגתו נולדו לפני 1.1.1948 , זכאי להטבת מס
ליחיד.
2. במידה ושני בני הזוג יחד נולדו לפני 1.1.1948 , הם זכאים להטבת מס
לזוג.

עיקרי הפקודה

(א) בסעיף זה –
"המועד הקובע" – יום כ"ז בטבת התשס"ג ) 1 בינואר 2003 ;)
"התקרה המוטבת" – סכום של 62,160 שקלים חדשים לשנה )נכון לשנת 2018 .)
"ריבית" – ריבית המשתלמת על פיקדון בתאגיד בנקאי או על תוכנית חיסכון.
(ב) יחיד שהכנסתו והכנסת בן זוגו בשנת המס לא עלתה על התקרה המוטבת, זכאי לניכוי
בסך של 9,720 שקלים חדשים )נכון לשנת 2018 ( )בסעיף זה – הניכוי המותר( מהכנסתו
החייבת מריבית, אך לא יותר מכלל הכנסתו מריבית; ואולם אם עלתה הכנסתו והכנסת בן
זוגו בשנת המס על התקרה המוטבת, יהיה זכאי לניכוי מתואם; לעניין זה, "ניכוי מתואם"-
הניכוי המותר, לאחר שהופחת ממנו הסכום שבו עלתה הכנסתו החייבת בשנת המס של
היחיד ושל בן זוגו, על התקרה המוטבת.
(ג)
( 1 ) יחיד שבשנת המס הגיעו הוא או בן זוגו לגיל פרישת חובה, כמשמעותו בחוק גיל
פרישה, התשס"ד- 2004 )בסעיף קטן זה - גיל פרישת חובה(, ובמועד הקובע מלאו לאחד
מהם 55 שנים, זכאי לניכוי בסך של 13,320 שקלים חדשים )נכון לשנת 2018 ( מהכנסתו
מריבית, אך לא יותר מכלל הכנסתו מריבית.
( 2 ) יחיד שבשנת המס הגיעו הוא ובן זוגו לגיל פרישת חובה ובמועד הקובע מלאו להם 55
שנים, זכאי, במקום הניכוי כאמור בפסקה
( 1 ), לניכוי בסך של 16,320 שקלים חדשים (נכון
לשנת 2018 ) מהכנסתו מריבית, אך לא יותר מכלל הכנסתו מריבית.

והכי חשוב שתדעו 
אני באופן אישי מטפל ללקוחותיי הרלוונטיים במכירה הרעיונית בסוף השנה כדי לנצל באופן
אופטימלי את הטבת המס אליה הם זכאי וממציא להם מחברת הביטוח את טופס 867
לצורך תיאום המס מול פקיד השומה

גיל ברדה- מומחה השקעות והגנות למשפחה.
0508-355230

קרא עוד

המודל הצ'יליאני.אז מהו בעצם המודל הצ'יליאני? נשמע כמו סוג של ריקוד

הי חברים :-)*
הפעם ארחיב על המודל הצ'יליאני.
אז מהו בעצם המודל הצ'יליאני?
נשמע כמו סוג של ריקוד
קרא עוד

צור קשר

 • למשלוח דואר: ישורון 40 הוד השרון
 • פלאפון: 050-8355230
 • מייל : gil.barda.fin@gmail.com

שעות פעילות

 • א׳-ה׳ - 8:30-19:00
 • ו׳ - 8:30-13:00