ביטוח מחלות קשות הינו ביטוח אשר במסגרתו ניתן סכום ביטוח מוסכם מראש (פיצוי) במקרה של מחלות או אירועים רפואיים חמורים שאירעו למבוטח והמצוינים בפוליסת הביטוח. 

ביטוח זה נותן מענה, בין היתר, לכיסוי הוצאות רפואיות הקשורות במחלות או לכיסוי הוצאות אחרות שנגרמו עקב מצבו הרפואי של המבוטח.

קיראו את הכתבה מ"גלובס"-הכל על ביטוח מחלות קשות המסבות הוצאות כבדות

http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000513407