ביטוח אובדן כושר עבודה מתקבל כקצבת נכות במקרה הביטוחי. 

סכום הפיצוי החודשי יכול להגיע עד 75% מהשכר ברוטו.

כיסוי האובדן כושר עבודה בקרנות הפנסיה הנו כללי, וניתן לרכוש ביטוח אובדן כושר עבודה עיסוקי. 

ביטוח זה בא להגן עלינו בקרות אובדן כושר עבודה מפני הפסד רווחים הנובעים ממחלה, נכות או מתאונה.

חשוב לדעת 

גם אם עשיתם מספר ביטוחי אובדן כושר עבודה  בקרות המקרה תוכלו לתבוע עד 75% מהשכר ברוטו לכן כפל ביטוחי הוא תשלום עלויות לשווא.