פוליסת ביטוח תאונות אישיות הנה פוליסת ביטוח המכסה את המבוטח ומפצה אותו במקרה של מוות, נכות או אובדן כושר עבודה כתוצאה מתאונה בבית או בכל מקום אחר. בשונה מתכנית ביטוח בריאות, המעניקה כיסויים ביטוחיים במקרה של מחלות, ביטוח תאונות אישיות מעניק כיסוי ביטוחי במקרה של תאונות.

למרות התחושה של כל אחד מאיתנו, ש"לנו זה לא יקרה..." חס וחלילה, זה יכול לקרות לכל אחד מאיתנו.הנפגע נאלץ להתמודד הן עם ההחלמה והן עם הצורך בשמירה על רמת חיים נאותה עבורו ועבור משפחתו.

ביטוח תאונות אישיות יעזור לנו להתמודד עם הקשיים. הביטוח מעניק פיצוי כספי חד פעמי במקרה של מוות או נכות ופיצוי תקופתי במקרה של אובדן כושר עבודה. פיצוי זה אינו מכוסה בפוליסות ביטוח רגילות במקרה בו הפגיעה לא התרחשה בעבודה או בדרך לעבודה, והוא נותן מענה מיידי לצרכים המיוחדים המתעוררים כתוצאה מהתאונה.

בנוסף, מעניק הביטוח כיסוי חלקי גם במקרה של זכאות מביטוח לאומי או פוליסות ביטוח אחרות

חשוב לדעת 

  • הפרמיה קבועה למשך כל תקופת הביטוח.
  • ההצטרפות לביטוח אינו מותנה בחיתום רפואי.
  • ניתן להיות מבוטח עד גיל 80.