ביטוח חיים הוא פוליסה הנרכשת מחברת ביטוח המכסה מקרים של מוות בטרם עת, נכות או אובדן כושר עבודה.

בשלושת המקרים – מוות בטרם עת, נכות או אובדן כושר עבודה – חווה המשפחה מכה קשה, הן מבחינה נפשית והן מבחינה כלכלית.

ביטוח חיים המספק כיסוי כלכלי יכול להוות את ההבדל בין התאוששות קשה הדורשת ירידה ברמת החיים ובין התאוששות קלה יותר המורידה את הנושא הכלכלי מהפרק. וכאן טמונה חשיבותו של ביטוח חיים – הוא מהווה את רשת הביטחון במקרים קשים ומאפשר למשפחה להתמקד במה שחשוב – ליכוד משפחתי ומבט אל העתיד.

תנאי פוליסת ביטוח החיים משתנים מחברת ביטוח אחת לשנייה, ועל המבוטח לבדוק כי הפוליסה שרכש עונה על צרכיו ועל הצרכים העתידיים של בני משפחתו.

ההתעסקות בסוגיה איננה נעימה ולעיתים אף גורמת להדחקה אך אנו ממליצים לבחון סוגיה זו באופן תקופתי, כדי להגן על רמת החיים של התא המשפחתי.